Bemutatkozás

Óvodánk alapítási éve 1954. Alapítója és fenntartója 1995-ig a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem volt.

1995-ben váltunk alapítványi intézménnyé. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat fenntartónk, az

„Empátia a Bölcsődés és az Óvodáskorú Gyermekekért” Alapítvány látja el.

Egyetemi tulajdonú épületünk működési költségeivel, szerződésben rögzítettek szerint, továbbra is a Debreceni Egyetem támogatja óvodánkat.Intézményünk gazdag objektív és szubjektív adottságokkal rendelkezik:   

A Nagyerdõn, védett természeti környezetben helyezkedik el. Gyermek- és természetbarát kialakítása révén ideális miliõ az óvodás gyerekek fejlesztésére.    Épületünk négy csoportszobával rendelkezik, melyek berendezését a harmóniát árasztó színek, formák dominanciája jellemzi.   Óvodánkban a színvonalas pedagógiai munkát hivatása iránt elkötelezett, sikerorientált pedagógusok látják el, akik kellõ pedagógiai-pszichológiai ismeretekkel és empátiával rendelkeznek.    Intézményünk melegítõ konyhával rendelkezik. Heti étrendünket az óvodás korú gyermekek életkori sajásosságait ismerve és figyelembe véve állítjuk össze. A változatos, házias ízek, az ételek minõsége és mennyisége nagymértékben hozzájárul a ránk bízott gyerekek egészséges fejlõdéséhez.Nevelési elvünk   

Magas fokú szervezettség által olyan derûs, nyugodt, harmonikus légkör fenntartása, melyben biztonságban érzi magát gyermek, szülõ, dolgozó egyaránt. Az iskolai életmódra való felkészítés, óvodapedagógusaink nevelõmunkájának eredményességét mi sem bizonyítja jobban, hogy a tõlünk iskolába lépõ gyerekek kiváló eredményeket, sikereket érnek el az iskolapadban.

Alapellátáson kívüli lehetõségek (érdeklõdés függvényében nevelési évenként változhat):

Angol nyelvû játékos foglalkozások
Láb – és testtartásjavító torna
Zeneóvoda – Furulya
Kutyaterápia
Vitamintorna
Úszás
Fiú foci
Néptánc
Sakk
Logopédia

„Szentnek kell tartanunk a gyermek érintetlen lelkét,amit abba ültetünk, minden próbát kiálljon.”(Kodály Zoltán)