"Empátia az Óvodáskorú Gyermekekért"
Alapítványi Óvoda
Bemutatkozás

    Óvodánk alapítási éve 1954. Alapítója és fenntartója 1995-ig a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem volt. 1995-ben váltunk önálló fenntartású intézménnyé, melynek alapítója és fenntartója az „Empátia a Bölcsődés és az Óvodáskorú Gyermekekért” Alapítvány. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat az Alapítvány Kuratóriuma látja el az Alapító Okiratban rögzítettek szerint.

Intézményünk gazdag objektív és szubjektív adottságokkal rendelkezik:

    A Nagyerdőn, védett természeti környezetben helyezkedik el. Gyermek- és természetbarát kialakítása révén ideális miliő az óvodás gyerekek fejlesztésére.
    Épületünk négy csoportszobával rendelkezik, melyek berendezését a harmóniát árasztó színek, formák dominanciája jellemzi.
   Óvodánkban a színvonalas pedagógiai munkát hivatása iránt elkötelezett, sikerorientált pedagógusok látják el, akik kellő pedagógiai-pszichológiai ismeretekkel és empátiával rendelkeznek.
    Intézményünk melegítő konyhával rendelkezik. Heti étrendünket az óvodás korú gyermekek életkori sajásosságait ismerve és figyelembe véve állítjuk össze. A változatos, házias ízek, az ételek minősége és mennyisége nagymértékben hozzájárul a ránk bízott gyerekek egészséges fejlődéséhez.

Nevelési elvünk:

    Magas fokú szervezettség által olyan derűs, nyugodt, harmonikus légkör fenntartása, melyben biztonságban érzi magát gyermek, szülő, dolgozó egyaránt. Az iskolai életmódra való felkészítés, óvodapedagógusaink nevelőmunkájának eredményességét mi sem bizonyítja jobban, hogy a tőlünk iskolába lépő gyerekek kiváló eredményeket, sikereket érnek el az iskolapadban.

Alapellátáson kívüli lehetőségek (érdeklődés függvényében nevelési évenként változhat):

Angol nyelvű játékos foglalkozások
Láb - és testtartásjavító torna
Zeneóvoda
Furulya
Kutyaterápia
Vitamintorna
Úszás
Fiú foci
Néptánc
Sakk
Logopédia

"Szentnek kell tartanunk a gyermek érintetlen lelkét,
amit abba ültetünk, minden próbát kiálljon."
(Kodály Zoltán)